Hỗ Trợ

Được hỗ trợ máy tính, điện thoại, data, chỉ làm việc tại văn phòng máy lạnh, không cần đi thị trường.